Anpassa textstorlek
A A A

Kundundersökning

 

Fakta om Bostadens kundundersökning

  • Skickas ut en gång per år via mejl till alla hyresgäster och bostadssökande
  • Hyresgäster över 65 år och som saknar e-post får den via pappersenkät och övriga som vill kan få pappersenkät genom kontakt med vårt kundcenter.
  • Antal svarande år 2015: 4 087 st
  • Skalan är 1–5, där 4–5 är positiva, 3 är neutrala och 1–2 är negativa (grönt, gult, rött)
  • NKI (Nöjdkundindex) i hyresgästundersökningen år 2015 var 73 (72 2014, 71 2013, 70 2012)
  • 83 procent är totalt sett nöjda med sitt boende hos Bostaden (83 procent 2014, 82 procent 2013)
  • 82 procent kan tänka sig att rekommendera Bostaden som hyresvärd (82 procent 2014, 81 procent 2013)
  • 73 procent tycker att Bostaden står för sina värderingar (74 procent 2014, 71 procent 2013)
  • Undersökningen genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Zondera